Hvad handler entrepriseret om?

entrepriseret

Entrepriseret er i stand til at sikre, at kontrakterne med alle involverede aktører i en byggeproces er på plads. Med korrekt udarbejdede kontrakter er der rene arbejdslinjer for alle aktører, hvilket minimerer risikoen for misforståelser, der kan have tidsmæssige samt økonomiske konsekvenser for byggeriet.

Hvornår er entrepriseret relevant?

Entrepriseret er relevant for alle, som skal have bygget bygninger eller renoveret, hvor der er flere aktører involveret i byggeprocessen. Kontrakterne indgås derfor mellem entreprenøren, håndværkere, tekniske rådgivere samt andre involverede aktører. Det er derfor en stor fordel for dig som bygherre at få udarbejdet kontrakter i overensstemmelse med entrepriseret for at sikre, at alle aspekter på forhånd er nøje aftalt.

Hvordan udnyttes entrepriserettens fordele?

For at udforme disse kontrakter korrekt er der brug for juridisk hjælp fra en bygningsorienteret og entrepriserets advokat, så alle kontrakter stemmer overens. Kontraktudarbejdelsen vil foregå ved, at advokaten har kontakt med alle involverede parter med henblik på, at kontrakten skal indeholde alle de aspekter, som har relevans for hver aktør. Her kan advokaten med speciale i entrepriseret blandt andet udføre en forventningsafstemning mellem alle aktører, så det er muligt at lave en realistisk plan for byggeprocessen. Denne forventningsafstemning kan også bruges til at strukturere samarbejdet mellem aktørerne, så det er muligt at koordinere alle aktørerne med henblik på at færdiggøre byggeprocessen hurtigst muligt. Efter underskrevet kontrakt ved alle aktører, hvad de går ind til samt, hvad der forventes af dem.

Hvad hvis kontrakterne ikke overholdes?

I en byggeproces med mange involverede parter kan små misforståelser og forsinkelser give store konsekvenser og blandt andet forsinke andre dele af byggeprocessen. Et brud på kontrakten bør der af den grund tages hånd om med det samme for at mindske yderligere forsinkelser og økonomiske konsekvenser. I situationer med brud på kontrakten kan den tilknyttede byggeadvokat også varetage dette ansvar for at sikre, at kommunikation herom foregår på korrekt vis. Ved at få den ansvarlige byggeadvokat ind som uafhængig aktør kan forsinkelsen vurderes med henblik på hurtigt at få fastsat krav for eventuelle ekstrabetalinger eller vurdere situation, så arbejdet kan genoptages.   

Hvor findes byggeadvokater?

Du kan sikre, at din byggeproces forløber så gnidningsfrit som muligt, hvis du får en ansvarlig bygge advokat, som bliver tilknyttet din byggeproces. Så vil alle aspekter inden for entrepriseret være på plads, så det er fuldstændigt klarlagt, hvad alle aktører skal sørge for, så byggeprocessen bliver færdiggjort uden ekstra regninger eller forsinkelser. Det er muligt at finde byggeadvokater rundt i landet, så vælg en dygtig byggeadvokat nær dit byggeprojekt, så kommunikation mellem dig, din byggeadvokat og de andre aktører både kan foregå telefonisk og personligt.

Advokat Frederik Bue Johnsen
c/o Homann Advokater
Amagertorv 11
1160 København K
50 77 84 40

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *